Turku, Finlandiya

Logopedi

tam bütünleştirilmiş mastır öğretimi
öğretim dili: Fince…dille öğrenim Fince
Utbildningen leder till magisterexamen och ger kompetens att arbeta som talterapeut. Talterapeuter arbetar med människans kommunikationsförmåga: talet, språket och rösten. Talterapeuter arbetar även med alternativa kommunikationsmetoder så som bild- och teckenkommunikation. Även undersökning och rehabilitering av sväljningsfunktionen kan ingå i talterapeutens arbetsbild. Utbildningen ger kompetens att undersöka och bedöma kommunikationsförmågan hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med olika tal-, språk och röststörningar samt att behandla dessa.
okul www. sitesi: www.abo.fi
Privacy Policy