ülke
İl
kent
dallar grubu 
dil 
eğitim sistemi  
okul tipi - Polonya  
okul statüsü  
Wrocław, Polonya

Sanat Tarihi

Krytyka artystyczna

2. derece
öğretim dili: Lehçe…dille öğrenim Lehçe
dallar grubu: sosyal
eğitim sistemi: ful taym öğretim
okul www. sitesi: uni.wroc.pl
Zadaniem specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im pełnić zarówno role krytyków sztuki uwzględniających jej kulturowy kontekst, jak i jej popularyzatorów oraz animatorów życia kulturalnego działających w obszarze szeroko rozumianego świata sztuki, obejmującego rozmaite jego instytucje i przedsięwzięcia – galerie, teatry, festiwale, urzędy i organizacje pozarządowe.
Privacy Policy