ülke
İl
kent
dallar grubu 
dil 
eğitim sistemi  
okul tipi - Polonya  
okul statüsü  
Poznań, Polonya

Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką

2. derece
öğretim dili: Lehçe…dille öğrenim Lehçe
dallar grubu: koruma ve güvenlik
eğitim sistemi: ful taym öğretim , okul dışı öğretim
Studia mają wyposażyć słuchacza w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego i kontrolera jakości. Umożliwiają kreowanie właściwych postaw w kontaktach z osobami audytowanymi i kontrolowanymi. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w komórkach kontroli, w archiwach, audytu i bezpieczeństwa informacji, w urzędach pracy, w urzędach celnych, w jednostkach wojskowych, w urzędach marszałkowskich, w firmach użyteczności publicznej oraz instytucjach finansowych.

İletişim:

ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat:
tel. 61/ 865-02-21 wew. 12
Rekrutacja:
tel. 61/ 670-33-11
lub 662-22-11-33
Privacy Policy